Lekcja angielskiego 29
Kurs online C2

Nauka angielskiego podczas tej lekcji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Opisywanie doświadczenia zawodowego ‘Second, I have increased the number of visitors and now this gorgeous place is really very popular’, życiorysy postaci, slówka związane z ekonomią ‘based’,’degree’,’variety’,’increase’, przymiotniki opisujące odczucia: ‘gorgeous’,’stunning’,’amazing’, opis postaci.

Dzięki dyplomowi z architektury on był konstruktorem wielu budynków wokół tego wyjątkowego opactwa - Because of his degree in architecture he was the constructor of many buildings around that stunning abbey.

Lekcje angielskiego przez internet