Lekcja angielskiego 24
Kurs online C1

Nauka angielskiego podczas tej lekcji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Słownictwo związane z podróżami: ‘flight’,’cancelled’,’carry’ ‘Our flight is cancelled. What can we do?’, słownictwo dotyczące rodziny ‘My aunt, my uncle and my cousin will come to us soon’, rozmowy w sklepie.

Jesteś tu częstym gościem, nieprawdaż? - You are a frequent visitor here, aren’t you?

Lekcje angielskiego przez internet