Lekcja angielskiego 23
Kurs online C1

Nauka angielskiego podczas tej lekcji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Rozmowy grzecznościowe i sytuacyjne, słownictwo często używane na codzień ‘stuff’,’sale’,’lack’ ‘Keep off the grass! Słownictwo związane z krajobrazem ‘lake’,’river’,’valley’, rozmowy o wakacjach, wyrażenia związane z posiłkami, przyprawy, pisanie i czytanie kartek pocztowych.

Jeśli nie przestaniesz, doniosę na ciebie - If you don’t stop, I’ll report you!

Lekcje angielskiego przez internet