Lekcja angielskiego 15
Kurs online B1

Nauka angielskiego podczas tej lekcji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Przysłówki, czas przeszły prosty czasownika ‘być – was / were’, pytania i przeczenia, czas przeszły Perfect czasownika ‘być – has / have been’, porówniane czasu przeszłego prostego, Present Perfect i teraźniejszego’, przydatne wyrażenia – natura ‘plant’,’autumn’, nazwy kolorów i stosowanie ich w dluższych zdaniach ‘Sit down on that grey chair, please. That girl in a green T-shirt is very noisy’, dni tygodnia.

Bylam bardzo chora ostatnio - I have been awfully ill recently.

Lekcje angielskiego przez internet