Lekcja angielskiego 11
Kurs online B1

Nauka angielskiego podczas tej lekcji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Wyrażenie ‘could / should’, wyrażanie niepewności, tryb warunkowy i przypuszczający, opis mieszkania z uwzględnieniem architektonicznym, codzienne rozmowy ‘There are four beds in this bedroom”, I’m having a bath in a bathroom’.

Mógłbyś spróbować znaleźć lepszą drogę – You could try to find a better way.

Lekcje angielskiego przez internet