Lekcja angielskiego 10
Kurs online A2

Nauka angielskiego podczas tej lekcji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Wyrażenie ‘much / many’, określniki ilościowe typu ‘a lot’,’little’, ‘mój, moja, moje’ bez rzeczownika, wyrażenia związane z zakupami ‘cheap’, ’expensive’, przydatne wyrażenia do określania miejsca ‘on the right’, ’opposite’, pytanie o drogę, opisywanie położenia ‘The building is over there!’

Ten przydatny pomysł przyniesie dużo gotówki – This useful idea will bring a lot of cash.

Lekcje angielskiego przez internet