Lekcja angielskiego 09
Kurs online A2

Nauka angielskiego podczas tej lekcji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Rozwinięcie skrótu ’ll’ w czasie przyszłym, ‘will/shall’, pytania, przeczenia, dalsze określenia czasu ‘fortnight’,’ on time’, liczebniki 40-100, słownictwo związane z wynajmowaniem mieszkania ‘tenant’, ’occupier’, wypowiedzi nacechowane emocjonalnie typu ‘I have enough!’, ’No, I won’t pay’.

On wykorzysta te informacje bo ja mu za nic nie zapłacę – He will use this news as I won’t pay him for anything.

Lekcje angielskiego przez internet