Lekcja angielskiego 08
Kurs online A2

Nauka angielskiego podczas tej lekcji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Końcówka ‘’ll’ – wyrażenie czasu przyszłego, konstrukcje porównawcze ‘… than’, porównanie użycia trzech czasów, określenie pór dnia - zwroty potwierdzające lub zaprzeczające opinii rozmówcy, przysłówki częstotliwości ‘rarely’, ‘never’, ostrzeżenia ‘Be careful! It’s dangerous!’, zdania łączone typu ‘I go by train, not by coach’, You work then you go to town’.

Co ukrywasz przede mną? - What are you hiding from me?

Lekcje angielskiego przez internet