Lekcja angielskiego 07
Kurs online A2

Nauka angielskiego podczas tej lekcji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Końcówka ‘ing’ jako imiesłów odsłowny lub przymiotnik, czas teraźniejszy ciągły, czasownik ‘must’, ‘have to’ – musieć, ‘musn’t’ – nie wolno, słownictwo i zdania związane z posiłkami ‘beer’, ’supper’, ‘Can you pass me the salt, please? No, I can’t. I am preparing breakfast now’, popularne zwroty widoczne w budynkach ‘Shavers only’, ‘Customs’.

Ja mam przerwę teraz – I am having a break.

Lekcje angielskiego przez internet