Lekcja angielskiego 05
Kurs online A1

Nauka angielskiego podczas tej lekcji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czasowniki – rozkazy, zakazy, konstrukcja ‘do/don’t’, wyrażenia związane z miejscem, proste rozmowy i prośby ‘Wait for me in that tall building!’, ‘I’m not old. I’m young. I’m twenty-five’.

Proszę wypełnić ten formularz – Fill in this form, please.

Lekcje angielskiego przez internet