Lekcje angielskiego 05-06
Kurs online A1

Nauka angielskiego podczas tej lekcji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

‘These/those’, liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych, czas teraźniejszy Simple Present, wprowadzenie ‘can/can’t’, zwroty ‘who’,’where’,’what’, wyrażenia związane z pracą ‘Where can you work and what can you do?’, proste zdania typu ‘She likes tea and coffee. He likes coffee, too’.

Czy możesz to przeliterować? – Can you spell this?

Lekcje angielskiego przez internet