Lekcja angielskiego 01
Kurs online A1

Nauka angielskiego podczas tej lekcji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czasownik ‘być’, zaimki osobowe, proste przymiotniki typu ‘sad’,’married’, ogólne informacje o sobie.

Lekcje angielskiego przez internet