Kurs angielskiego Online

Lekcje i kursy dla osób prywatnych i firm



Kurs angielskiego online
dla Ciebie:

To kompletny program obejmujący lekcje angielskiego dostosowane do Twojego poziomu języka. Nauka wszystkich komponentów językowych takich jak: pisanie, czytanie, słuchanie, mówienie (konwersacje) oraz brak konieczności dojazdu sprawiają, że kurs online jest bardziej efektywny niż nauka stacjonarna. Bogate zaplecze metodyczne poparte międzynarodowym doświadczeniem i referencjami wielu instytucji oraz uznanie austriackiego ministerium są gwarancją sukcesu przy odpowiednim zaangażowaniu ze strony osoby uczącej się. Wybierz kurs angielskiego online dla siebie:

Kurs angielskiego online dla Ciebie:

Kurs angielskiego online
A1 Beginners

Kurs, który zapewnia opanowanie podstawowych zwrotów i wyrażeń stosowanych w języku angielskim. Nauka obejmuje ponadto zaznajomienie słuchacza ze specyficznymi głoskami angielskimi, które nie występują w języku polskim oraz podstawy gramatyczne. Ten kurs online jest jednym z najpopularniejszych kursów angielskiego dla osób, u których nauka języka jest w fazie początkowej.

Kurs angielskiego online A1 Beginners

Kurs angielskiego online
A2 Elementary

Powszechne zwroty i słownictwo używane przez rodowitych rozmówców języka angielskiego jak również wszystkie najważniejsze komponenty językowe składają się na kurs online na poziomie Elementary. Lekcje pozwalają na wymianę podstawowych informacji w języku angielskim z naszym rozmówcą, a nauka na tym poziomie obejmuje także rozumienie i samodzielne tworzenie prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Kurs angielskiego online A2 Elementary

Kurs angielskiego online
B1 Pre-Intermediate

Nauka angielskiego przez internet na poziomie Pre-Intermediate łączy w sobie pogłębianie i systematyzowanie wiedzy nabytej podczas kursu dla początkujących. Podstawowe aspekty gramatyczne, które zostały wprowadzone wcześniej, są uzupełniane i rozszerzane o nowe zagadnienia leksykalno-semantyczne. Kurs online umożliwia przekazywanie swoich opinii i ich uzasadnianie w języku angielskim, radzenie sobie w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz życiem codziennym, a także poszerza wiele innych aspektów lingwistycznych niezbędnych do przejścia na wyższy poziom zaawansowania.

Kurs angielskiego online B1 Pre-Intermediate

Kurs angielskiego przez
internet B2 Intermediate

Nauka na wyższym poziomie zaawansowania obejmuje szczegółowe i ogólne słownictwo związane z poszczególnymi dziedzinami życia oraz specjalizacjami. Płynność i spontaniczność wypowiedzi ćwiczona w trakcie kursu gwarantuje możliwość porozumiewania się z rozmówcami języka angielskiego bez dużego wysiłku. Lekcje online zapewniają opanowanie wielu tematów charakterystycznych dla tego poziomu a nauka uzupełniana jest dużą ilością konwersacji i zaawansowanego słownictwa.

Kurs angielskiego przez internet B2 Intermediate

Kurs angielskiego online
C1 Upper-Intermediate

Lekcje online na tym etapie nauki umożliwiają tworzenie skomplikowanych, zawiłych, wymagających szczególnej precyzji językowej wypowiedzi. Kurs angielskiego umożliwia porozumiewanie się w środowisku codziennym, akademickim, jak i zawodowym. Nauka angielskiego skupia się na spójnej komunikacji w każdej dziedzinie życia oraz w sytuacjach, w których rozmówcy mają osobliwy bądź trudny do zrozumienia akcent.

Kurs angielskiego online C1 Upper-Intermediate

Kurs angielskiego przez
internet C2 Advanced

Nauka na bardzo wysokim poziomie zaawansowania pozwala na zrozumienie i odtworzenie praktycznie każdej wypowiedzi pisemnej bądź ustnej w sposób spójny, płynny i spontaniczny. Lekcje angielskiego online na tym poziomie odtwarzają sytuacje, w których trzeba porozumiewać się w języku angielskim z rozmówcą na tematy trudne, specyficzne, bez posiadania informacji wstępnych ułatwiających zrozumienie danego tematu. Kurs online pozwala na swobodne komunikowanie się na poziomie native-speakera.

Kurs angielskiego przez internet C2 Advanced